Press release

Sep 26 2010

QuantumWise will collaborate with Lockheed Martin Advanced Technology Laboratories (ATL) to build a new nanotechnology modeling platform for the defense industry.

Language:English | Dansk

The new software platform is based on QuantumWise’s flagship product, Atomistix ToolKit (ATK), and will incorporate Sandia National Laboratories’ Socorro simulation package. ATK is the only commercial simulation software that comprehensively models electrical properties of nanodevices, and Socorro is an advanced simulator for nanomaterials.

“Combining ATK and Socorro will create a unique platform that will give us access to new nanotechnology simulation capability,” says Rick Barto, manager at Lockheed Martin ATL. “The new system will have an intuitive graphical user interface and advanced scripting language. When Socorro is integrated into the QuantumWise platform it will enable us to address many challenges we face working in nanoscale environments.”

“We are pleased to have been selected by Lockheed as their collaborative partner to deliver this new cutting-edge defense-oriented nanoscale simulation platform.  Combining the unique capabilities of Atomistix ToolKit with Socorro is an important step in our ambition of delivering the leading simulation platform for the materials modeling market,” says Kurt Stokbro, chief executive officer at QuantumWise.

 

QuantumWise A/S is a world leader in software for the simulation of electrical nanoscale properties. QuantumWise A/S is a privately held Danish company located in Copenhagen. Employing some of the world’s leading experts on quantum-mechanical modeling, the company is developing state-of-the-art software for simulating the electrical and structural properties of nanoscale materials and devices.  QuantumWise licenses its technology to leading universities, government labs, and corporations around the world.  The company’s products are supported by a world-wide distributor network.

Media contact:

Kurt Stokbro, +45 5132 0610

Thomas Magnussen, +45 31770000

e-mail:

 

Download press release as PDF document.


QuantumWise annoncerede idag, at virksomheden har påbegyndt et nært samarbejde med Lockheed Martin Advanced Technology Laboratories (ATL) om at opbygge en nanoteknologisk modelleringsplatform til forsvarsindustrien.

Den nye platform er baseret på QuantumWise’s standard softwarepakke, Atomistix ToolKit (ATK), som integreres med Socorro simuleringspakken fra Sandia National Laboratories. ATK er den eneste kommercielle simuleringssoftware, der kan modellere elektriske egenskaber af nano komponenter, og Socorro er en avanceret simuleringspakke for nanomaterialer.

“Kombinationen af ATK og Socorro vil skabe en unik platform som vil give os adgang til en helt ny nanoteknologisk kapabilitet,” siger Rick Barto, manager ved Lockheed Martin ATL. “Det nye system får en intuitiv grafisk brugergrænseflade og et avanceret scripting sprog. Når Socorro er fuldt integreret i QuantumWise’s platform vil det sætte os i stand til at adressere nogle af de mange udfordringer, vi har indenfor nanoskalaområdet.”

“Vi er stolte over at være blevet udvalgt af Lockheed Martin til at være deres samarbejdspartner omkring udvikling af denne nye højteknologiske nanosimuleringsplatform til forsvarsindustrien. Kombinationen af de unikke egenskaber i Atomistix ToolKit og  Socorro er et vigtigt skridt i vores plan om at blive den førende simuleringsplatform indenfor materialemodellering,” siger direktør Kurt Stokbro fra QuantumWise.

QuantumWise er verdensledende indenfor software til simulering af de elektriske egenskaber af nanoskalasystemer. QuantumWise er et privatejet dansk selskab med hovedkontor i København. Selskabet har ansat nogle af verdens førende eksperter indenfor kvantemekanisk modellering og udvikler state-of-the-art software til simulering af de elektriske og strukturelle egenskaber af nanoskala materialer og komponenter. QuantumWise licenserer virksomhedens teknologi til førende universiteter samt offentlige og private forskningslaboratorier over hele verden. Produkterne sælges gennem et verdensomspændende distributørnetværk.

Mediekontakt:

Kurt Stokbro, +45 5132 0610

Thomas Magnussen, +45 31770000

e-post:

Pressemeddelelsen som PDF-dokument.